Pircējs ir tiesīgs 14 (četrpadsmit) dienu laika no pasūtīto preču saņemšanas izmantot atteikuma tiesības uz visu preci vai daļu no precēm.

Atteikšanas no precēm gadījumā pircējs nosūta Klientu servisam brīvas formas iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru un preču piegādes datumu. Paziņot par atteikuma tiesību izmantošanu var arī, izmantojot atteikuma veidlapu vietnē bujums.lv.