Veicot pirkumus bujums.lv, pircējiem ir iespēja piedalīties lojalitātes programmā, izmantojot īpašos piedāvājumus un veidojot uzkrājumu BUJUMSCOINS naudas veidā.

BUJUMSCOINS naudas uzkrājums veidojas, iegādājoties ar BUJUMSCOINS naudas simbolu atzīmētos produktus bujums.lv. 

Savu  BUJUMSCOINS naudas uzkrājumu pircējs var apskatīt savā veikals.bujums.lv profilā. 

BUJUMSCOINS nauda ir izmantojama tikai, veicot jaunus pirkumus veikals.bujums.lv. Ar uzkrāto  BUJUMSCOINS naudu pircējs var samazināt apmaksu par pirkumu līdz 50% no pirkuma kopsummas. 

BUJUMSCOINS naudu nevar apmainīt vai citādi iegūt reālu naudas līdzekļu veidā.

Ja pircēja BUJUMSCOINS veikals.bujums.lv profils tiek dzēsts, uzkrātā  BUJUMSCOINS nauda tiek neatgriezeniski zaudēta.

Ja Pircēja maksājums par nepiegādātu vai atceltu pasūtījumu tika veikts, izmantojot BUJUMSCOINS Naudas uzkrājumu, tad, veicot naudas atgriešanu par šo pasūtījumu, BUJUMSCOINS naudas uzkrājums tiek atgriezts Pircēja veikals.bujums.lv kontā. 

Ja, veicot pasūtījuma apmaksu, pircējs ir izmantojis BUJUMSCOINS naudas uzkrājumu un šāds pasūtījums tika atcelts vai nepiegādāts daļēji, tad, veicot naudas atgriešanu par pasūtījuma nepiegādāto daļu, BUJUMSCOINS naudas uzkrājums tiek atgriezts tikai tādā gadījumā un tādā apmērā, kādā BUJUMSCOINS naudas uzkrājums ir izmantots nepiegādātā pasūtījuma daļas apmaksas segšanai.